תנא דבי אליהו ג"כ - זכרון אהרן

SKU: 159947 Category:

95.10

Out of stock

ספר תנא דבי אליהו והם דברים עתיקין ומתוקים מדבש ונופת צופים ומשלים נאים המושכים את לבו של אדם ואגבן מונעים אותו מלעשות כל רע ומישרים אותו אל עשות הטוב והוא מה שלמד אליהו הנביא זכור לטוב עם התנא האלקי רב ענן נ”ע וחלקו לשני חלקים חלק ראשון נקרא סדר אליהו רבא וחלק השני נקרא סדר אליהו זוטא ומסח שער דאס ראשן וינציאה את הנוסח שער דפ”ד ישועות יעקב זאלקווא] מהדורה מפוארת ומחודשת באותיות מאירות עיניים, מוגהת היטב עפ”י כתבי יד קדומים ודפוסים ראשונים עם תוספת קטעים חדשים, ומנוקדת בתוספת אלפי ציונים ומראי מקומות, ופיסוק וקיטוע פתיחת ראשי התיבות ועליו שש עשרה פירושים וביאורים נפלאים החונים לדגליהם זיקוקין דנורא וביעורין דאשא להג”ר שמואל הידא ישועות יעקב להג”ר יעקב מבראדי מאורי אש להג”ר אברהם שיק מוושילשאק רמתיים צופים להג”ר שמואל משינאווי בוולאדווי מענה אליהו ושיה יצחק להג”ר יצחק אליהו לנדא רמזי אש להג”ר אהרן שמחה פליצר מאמבין לוה ארז להג”ר חיים פאלאג’י ולא עוד אלא להג”ר אליהו האיתמרי אברהם אזכור להג”ר אברהם פאלאג’י טובי הים להג”ר חיים ישעיה הכהן משפט צדקה להג”ר יעקב מאיר ב”ר ישראל תוספת בן יחיאל להג”ר עקיבא יוסף שלזינגר מירושלים כי אם לבינה תקרא להג”ר מנחם מרדכי פרנקל תאומים ישועות ישראל קורא באמת להג”ר יהושע אלכסנדר גולדרייך להג”ר יצחק דוב הלוי באמבערגר מעיר ישן מוירצבורג משנת אליהו להג”ר ישעיה כהן שליט”א כולם מסודרים מחדש באותיות מאירות עיניים, ומעובדים היטב ומוגהים עפ”י דפו”ר, בתוספת השמטות והדגשות, וציוני אלפי מראי מקומות וציונים ופתיחת ראשי תיבות. הקדמות ומבואות מפתחות הענינים וצילומי שערים יוצא לאור על ידי זכרון אהרן

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
71190-44010-1531341027-1280-1280

8 Section Multi Colored Ball

4.10

Out of stock

71184-35244-1531937294-1280-1280

11" Multi Colored Garland

6.40

Out of stock

71179-58790-1531937329-1280-1280

6" 9 Section Multi Colored Garland

2.90

Out of stock

71149-02540-1531403615-1280-1280-1

Multi Colored String Lantern

4.10

Availability: Out of stock

71148-Multi-color-09426-1532372526-1280-1280

12" Multi Colored Twist Garland

2.30

Out of stock

X
Price
£0£2810
[woof]
11503678-1-6ad1ec61-c41a-456e-9035-f00901178fee-600x

תנא דבי אליהו ג"כ - זכרון אהרן

×