שער הלכות רבית -על הלכות ריבית והיתר עיסקא

חלק א – פסקי הלכות, חלק ב – שו”ת, חלק ג – ביאורים ותמצית הש”ך סימן קסח-קסט, מפתח ע”פ סדר השו”ע, מפתח ענינים, שטרי היתר עיסקא

SKU: 20001115862994 Category:
SKU 20001115862994 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

X
× How can I help you?