Brand

Seasonal / זמנים

Loading...

שביל הישר – ללמוד וללמד – שבועות

ספר שביל הישר, ובתוכו דרך החיים, הלכות בטעמיהן, ילקוט פנינים, מאמרי חז”ל, מגילת רות

SKU: 20000005784600 Categories: ,
SKU 20000005784600 Categories ,

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

דרך החיים – עם שביל החיים

ילקוט פנינים – אמרי קודש מספרים הק’

אקדמות – באידיש, מעשה דאקדמות

הלכות בטעמיהן – משו”ע הרב בעל התניא

מאמרי חז”ל – עניני מתן תורה – רות 

דברות קודש – באידיש

מגילת רות – עם פירוש שביל הישר

Brand

Seasonal / זמנים

X
× How can I help you?