פרדס יוסף – שבת קודש

SKU: 20001115861214 Category:
SKU 20001115861214 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

פרדס יוסף החדש על עניני קידוש והבדלה מכיל אוצר של דברי חכמים מגדולי הפוסקים והדרשנים, ראשונים ואחרונים, יחד עם דברי חכמי וגדולי דורינו, משמחי לב ומאירי עינים, בתוספת הערות וחידושים ובירורים. על הדרך שיסד וסלל הגאון החסיד המפורסם כש”ת רבי יוסף פאצאנאווסקי זצ”ל ערכתי וחיברתי בסייד גמליאל הכהן רבינוביץ מח”ס גם אני אורך ואלה מוסיף על הראשונים שני חיבורים חשובים מאת אחי הרה”ג רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט”א, ואלו הם: ספר ‘כרם אליעזר’ בירורי הלכה וחידושי דינים ומאמרים נפלאים בעניני קידוש והבדלה קונטרס ‘חינוך הבנים כהלכתו’ הלכות חינוך הבנים והבנות ודיני הקטנים בהלכות קידוש והבדלה שנת “תשפ”ב” [עה”כ] – (תהא שנת פרדס בהלכה)

X
× How can I help you?