פרדס הצדיקים – על פיוט נשמת – פרקי אמונה ובטחון ולהודות ולהלל – אידיש

פרדס הצדיקים על פיוט נשמת באגלייט מיט א רייכע צאל סיפורי צדיקים פרקי אמונה ובטחון ולהודות ולהלל באקרוינט מיט הערליכע רעיונות און יסודות מספרים הקדושים

SKU: 002858525258 Category:
SKU 002858525258 Category

Availability: Out of stock

Availability: Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

אין דעם ספר ווערט געברענגט א ברייטע איבערשמועס אין די פאלגענדע צווי יסודות 

פרקי אמונה ובטחון – זיך צו מחזק זיין מיט די ריכטיגע אמונה ובטחון אין אבינו אב הרחמן דער הייליגער באשעפער פון דער וועלט, אין יעדן מצב, סיי על כל צער ובצער און סיי ביי פרייליכע מצבים

להודות ולהלל – דער גרויסער זכות צו אנערקענען די חסד ה’ אין טאג טעגליכן לעבן, און דער געוואלדיגער פליכט צו זאגן לויב ווערטער צו השי”ת אויף יעדן ריד אין לעבן וואס איז פול מיט חסידים ורחמים

 
X
× How can I help you?