עטרת תפארת ישראל – על התורה – סאטנאב

SKU: 24731615869693 Category:
SKU 24731615869693 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

ספר עטרת תפארת ישראל דברים נחמדים אמרות טהורות זין זין כריס התורה ושמות הקודש, אשר הפליא לעשות פלא פלאים אוד מופלא דום מעלה הרב הגאון הגדול המקובל האלקי בוצינא דנהורא קדישא הצדיק הקדוש המפורסם לאיש פלא בדורותיו מדן הד”ר ישראל חדיף הגדול מסאטינאב זצוקללה”ה ארי שבחבורה חבורת הבעש”ט נבג”מ זיע”א נערך ונדפס מחדש עם אלפי תיקונים והוספות מ”מ וציונים הגהות והעדות עם העדות על ספר הפליאה מכתי”ק ע”י מרדכי בן אאמו”ד ד’ דוד לייב הי”ו פליישמאן נוא יארק ה’תשפ”ב

X
× How can I help you?