נועם המועדים חלק ב

ספר נועם המועדים
עניני קדושת המועדים
ראש חודש. חנוכה. חמשה עשר בשבט. שבת שירה. ד פרשיות. פורים. פסח שני. ל”ג בעומר. בין המצרים. חמשה עשר באב.
ילקוט מאמרי קודש שוים לכל נפש לעורר הנפשות ולהלהיב הלבבות להרגיש
טעם ונועם מועדי קודש ולהתבסס מאור קדושת זמני רצון, בלשון קדשם של ספרי רבותינו הק’
מדור דור, ובמיוחד מתלמידי אור שבעת הימים מרן הבעש”ט הק’ זי”ע ועכ”י
בצירוף מפתחות מפורטות לכל מועד
ע”י הרב שמואל נטע אייזענבערגער

SKU: 2000001162934 Category:
SKU 2000001162934 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

X
× How can I help you?