Brand

מסכתות

Loading...

מסכת ברכות א’ בכל דרכיך ירושלמי ארטסקרול: פרקים א-ד

SKU: 9781422632475 Category:
SKU 9781422632475 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

במשך חמישה דורות של תקופת התלמוד פרחו גדולי חכמי ארץ ישראל בגליל. שם, כמו חכמי בבל, הם התווכחו, ביארו והחילו את הכללים והעקרונות של המשנה שהתקבלו בסיני. הלימוד הקודשה של אותן שנים נאספה בתלמוד ירושלמי.

הם חיו עם פוגרומים ורדיפות רומיות, אך להבת התורה בערה למרות כל זאת. עד לערך השנה 350 בעידן המשותף, כאשר האנטישמיות הרומית האכזרית החריבה את ישיבות ארץ הקודש והשתיקה את קול התורה שלה. אולם תורת חז”ל נמשכת בתלמוד ירושלמי, ממש כמו שתורת בבל נמשכת בתלמוד בבלי.

אולם בעוד שחכמי בבל נותרו עוד 150 שנה לבצע מחדש, להבהיר ולארגן את נוסח התלמוד הבבלי, הרדיפה הרומית בארץ הקודש הפכה את זה לבלתי אפשרי. לפיכך, התלמוד הירושלמי קשה מאוד, ולמרות חשיבותו הגדולה – הוא היה ספר סגור לכל, פרט למובחרים.

כעת, בזכות הלומדים המצטיינים שהפיקו את המהדורה השוטנשטין הקלאסית של תלמוד בבלי, המנעול מוסר על בית אוצר נוסף של תורה שבעל פה.

פרויקט זה התקבל בברכה והתלהבות על ידי מנהיגי התורה בישראל ובאמריקה.

 

Brand

מסכתות

X
× How can I help you?