מופת הדור – תולדות וסיפורים רבי ישעי’לע קערעסטירער

תולדות וסיפורים של הרה”ק רבי ישעי’לע קערעסטירער זי”ע

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

ספר מופת הדור

תולדות חייו, והליכות דרכו בקודש

של הרה”ק המפורסם, צדיק יסוד עולם עמוד החסד שבדורו

פעל ישועות נפלאות בקרב הארץ אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

כ”ק מרן רבינו הקדוש רבי ישעיה שטיינער זצללה”ה

הנקרא בפי כל רבי ישעי’לע קערעסטירער זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

נלקט ברוב עמל ויגיעה, מפי ספרים וסופרים, ומפי השמועה מזקני דור העבר

ע”י נכד רבינו שלום אליעזר ליכטענשטיין, מנחם מענדל רובין

X
× How can I help you?