Loading...

מגלה עמוקות מכתב יד על התורה – ב כרכים

SKU: 9990000001223 Category:
SKU 9990000001223 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

ספר מגלה עמוקות מכתב יד מהדודא תנינא על התודה זה ספר תולדות האדם הגדול בענקים. דולה מבארות מים עמוקים. גדול העצה ורב העליליה. פלא יועץ הפליא עצה הגדיל תושיה. שמש השכל ומאורו. מופת הדור והדרו. איש אלקים מאור הגולה. פארו אין די באר ואין די עולה. שמו הקדוש מרנא ורבנא נתן נטע שפירא האב”ד דק”ק קראקא (עפ”י נוסח שער מגלה עמוקות מהדו”ק דפו”ר תקנ”ה) יצא לאור בראשונה שנת תשל”ז ע”י הגאון הגדול רבי שלום הכהן ווייס זצוק”ל רב דקה”י אוהעל יצ”ו, ובבהמ”ד בית שלמה ברוקלין יצ”ו עם ביאור בשם פרישת שלום בתוספת מראי מקומות וביאורים מאת הגה”צ רבי יצחק ישעי ‘ ווייס שליט”א – גאב”ד “נוה אחיעזר” בני ברק בשם זר השלחן ועתה הופיע בס”ד ברוב פאר והדר, עם הערות ואלפי תיקונים ומראה מקומות ומפתחות, ע”י אלעזר אלימלך מיללער י”ג מנחם – אב יו”ד קדישא של רבינו הרב המחבר הגה”ק זי”ע שנת תש”פ לפ”ק – ברוקלין נ.י.

X
× How can I help you?