Seasonal / זמנים

Loading...

מגילת אסתר – פנים מאירות פנים מסבירות החדש

מגילת אסתר עם מאמרים נבחרים, מתחלק לשני פנים: פנים מאירות – בו אמרים יקרים כספיר וכפנינים מלוקט מספרים חכמים וסופרים “פנים מאירות” באור יקרות מגלה נסתרות מעורר לבבות בדרך המוסר והחסידות. פנים מסבירות – בו אמרים יקרים פירושים נחמדים חידושים ופלפולים קושיות עם תירוצים דרשות עם רמזים חדשים וגם ישנים מלוקטים ממאות ספרים “פנים מסבירות” מאת גדולי הדורות

SKU: 99990000001130 Category:
SKU 99990000001130 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

Seasonal / זמנים

X
× How can I help you?