כי אתה עמדי רכה - פסח ח"א

להראות איך שבימים אלו הקדושים יכול כל אחד להתרומם ולצאת מהסתרותיו צרותיו וקשייו הן הגשמיים והן הרוחניוים ולראות מעתה ישועות וחסדים בספר סיפורים על יהודים שהתמודדו בנסיונות ועם רצון אמת אמונה ותפלה מעומק הלב יצאו מאפילה אור גדל סיפורי אמונה ופרקי הדרכה

SKU: 158572 Category:

€12.20

Availability: Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
X
MSKI36923-1-lightbox

כי אתה עמדי רכה - פסח ח"א

×