New

מסכתות

Loading...

ים של שלמה – ביצה

SKU: 24731615878664 Category:
SKU 24731615878664 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

ספר ים של שלמה על מסכת ביצה חברו המאור הגדול היה ראש ואב לחכמים, האיר עיני ישראל בתורתו כאורים ותומים. וירד במצולת ים התלמוד עד לתהומים. וחיבר החיבור הגדול בו כל מיני מטעמים. ריחו נודף כראש בשמים. נקרא ים של שלמה עמוק מיני שבע ימים. וכל נדיבי עמים. החשובים והרמים. המאוחרים והקודמים כולם מימיו שותים. ומתורתו המה חיים. הלא הוא הגאון המופלג עלה לישיבה שבשמים. מהר”ר שלמה בן מהר”ר יחיאל לוריא ז”ל תהא נפשו צרורה בצרור החיים. [לשון שער שו”ת מהרש”ל] ןראה זה חדש יוצא לאור מחדש על פי השוואה לדפו”ר לובלין שנת שצ”ו ועל פיו הוגה מאופל השיבושים ופנים חדשות באו לכאן יוצא לאור על ידי מכון משנת רבי אהרן בהדפסה מחודשת ומפוארת בתוספת ציונים וליקוטים, יסוק וקיטוע, ומראי מקומות מפורטים מהדור פריעדמאן

 

New

מסכתות

X
× How can I help you?