חומת אש - ה"טיילונג" באונגארין

הטיילונג במדינת אונגארן : יבואר בו מה שנוגע להתייסדות קהילות ארטאדאקסיע במדינת אונגארן וזיבענבערגן ואיך שנתפרדו מפועלי אן כתות הרעפארמער למיניהם ויסופר בו תולדות חיי הקהילות במדינת אונגארן במשך שנות תק”מ עד שנת תר”ל מלוקט מפי סופרים וספרים, מה שרשמו גדולי ישראל בספריהם

SKU: 99990000001055 Category:

€26.50

Availability: In stock

    • 0 €
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
X
12302473500005171

חומת אש - ה"טיילונג" באונגארין

×