זרעא קדישא - לינסק

SKU: 9990000001395 Category:

23.90

Out of stock

ספר זרעא קדישא

מהדורה חדשה עם הוספות ותיקונים

והוא תולדות נשיאות משך הזרע מחצב קדשו של אביר הרועים ראש גולת אריאל מרן הקדוש

בעל זרע קודש מראפשיץ ז”ל

ותולדות עדן גן נטיעתו זרעו אחריו שרשרת זהב טהור מעשה אבות סימן לבניו שמלאו מקומו אחריו ושמשו בכתר הרבנות בן אחר בן ליותר ממאתים שנה בעיר ואם בישראל ק”ק לינסק יע”א

ומחובר לטהורים הסתעפות משפחותיהם בחצריהם וטירותם לבית אבותם עם תולדות עוד כמה צדיקים ז”ל ושארית פליטת דברי תורתם כאשר עיניכם תחזינה מישרים

מלוקט מפי ספרים וסופרים אשר שמענו ונדעם ואבותינו סיפרו לנו פועל ה’ ועבדיו הצדיקים, עם סיפורים וענינים יקרים, שיצאו מפי עט”ר אוד מוצל מאש, הרה”צ הישיש המנוח שלשלת היוחסין כש”ת מוה”ר אלימלך הורוויץ זללה”ה מלינסק ויארטשוב

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

שיעורי שבט הלוי על הל' נדה

26.50

Availability: In stock

תיקוני שבת עם זמירות בית יעקב

28.60

Availability: In stock

HS0778-1-largeHS0778-2-large

שארית ישראל חדש - ווילעדניק

22.00

Availability: Out of stock

ריקוד האש בבוכנוואלד

35.50

Availability: In stock

Brand

[#27A] גמ' כתובות ב'א' דף מא:-נט: עלי דרך ארטסקרול

13.70

Out of stock

X
HSS11568-3-lightbox

זרעא קדישא - לינסק

×