הגדה מעשה בר' אלעזר

נכתב ע”י המחבר זצ”ל ראבד”ק פראג בשנת תקע”ח. ועתה נערך מחדש באותיות מאירות עינים, בתוספת קרוב למאה פירושים חדשים מכת”י ובהוספת פיסוק וקיטוע, תיקונים ומראי מקומות, ומפתחות ספרים, שמות הגאונים, וענינים. יו”ל ע”י מכון נצח יעקב

SKU: 149698 Category:

€31.60

Availability: In stock

    • 0 €
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
X
Haggadah-Maseh-B1

הגדה מעשה בר' אלעזר

×