די היסטאריע פון די שטאט סאטמאר

די היסטאריע פון די עיר ואם בישראל סאטמאר : פון די אנפאנג יארן ווען זי האט זיך עטאבלירט, ביז צו איר גרויסן חורבן אין יאר תש”ד, ביי דער גרויזאמער תקופה פון דער צווייטער וועלט-מלחמה, ווען די שטאט סאטמאר איז געווארן אנעקסירט צו מדינת אונגארן לויט די אנווייזונג פן דער פארשאלטענער דייטשער אימפעריע, וועלכע האט געווידדעוועט און געפראוועט מעשה באלעבאס אין גאנץ אייראפע ה”י, ווי עס ווערט באריכות געשילדערט אינעם ספר / יו”ל ע”י שמעון פריעדמאן בהרה”ח ר’ יעקב פריעדמאן.

SKU: 155919 Category:

€22.80

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
X
The-Shtut-Satmar1

די היסטאריע פון די שטאט סאטמאר

×