די היסטאריע פון די שטאט סאטמאר

די היסטאריע פון די עיר ואם בישראל סאטמאר : פון די אנפאנג יארן ווען זי האט זיך עטאבלירט, ביז צו איר גרויסן חורבן אין יאר תש”ד, ביי דער גרויזאמער תקופה פון דער צווייטער וועלט-מלחמה, ווען די שטאט סאטמאר איז געווארן אנעקסירט צו מדינת אונגארן לויט די אנווייזונג פן דער פארשאלטענער דייטשער אימפעריע, וועלכע האט געווידדעוועט און געפראוועט מעשה באלעבאס אין גאנץ אייראפע ה”י, ווי עס ווערט באריכות געשילדערט אינעם ספר / יו”ל ע”י שמעון פריעדמאן בהרה”ח ר’ יעקב פריעדמאן.

SKU: 9781642040548 Category:

26.80

Out of stock

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

לקט אמרי קודש - ענינים ב"כ-מרבוה"ק מבעלזא

42.90

Availability: In stock

עבודת הצדיקים בינוני - ל"ג בעומר/גדולת רשב"י

13.40

Availability: In stock

יפה נוף עה"ת ד"כ

74.70

Availability: In stock

אקדמות - עם ביאור הענינים באידיש - s/c

7.70

Availability: In stock

New

זהר הקדוש הכתר והכבוד ויקרא ב - צו-שמיני - עוז והדר

27.90

Availability: In stock

X

Due to technical difficulties, the 30% discount is not yet functioning on the website. Please whatsapp us or fill in the form below detailing which product you would like to buy and we will get back to you in order to apply the discount.

The-Shtut-Satmar1

די היסטאריע פון די שטאט סאטמאר

×