דיין ערשטע גיטאר Your First Guitar - Yiddish

SKU: 99990000001497 Category:

195.00

Out of stock

The guitar beginner’s package includes all you need to begin playing guitar. plus a brand new easy-to-learn book that will teach you how to play 50 of the most current and popular songs on the guitar!

Includes:

– Acoustic Steel-String Guitar

– Bag

– Strap

– Strings

– Picks

– Tuner

– Beginner Book

די ״כינור מוזיק ערשטע גיטאר איז ספעציעל ערצייגט געווארן עס זאל זיין גרינג זיך צו לערנען אויף דעם צו שפילן. מיר האפן אז דו וועסט הנאה האבן דערפון און עס וועט דיר עפענען א נייע טויער פון ארויסגעבן דיין טאלאנט און געפילן פארן אויבערשטן דורך שירה וזמרה!
 

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

ושמחת רינגלעך - נוי סוכה

17.00

Availability: Out of stock

אושפיזין רינגלעך - נוי סוכה

19.00

Out of stock

שטערן - נוי סוכה

4.00

Availability: Out of stock

heartful bird - נוי סוכה

19.50

Out of stock

אימה בארוה - המגיד ממעזריטש - מאירים 02 - עברית

15.00

Availability: In stock

X
Price
£0£2810
[woof]
new-new-new-1024x10242x-lightbox

דיין ערשטע גיטאר Your First Guitar - Yiddish

×