Loading...

גורלות החול צפנת פענח מגלה רזיא ומגיד העתיד לבוא

“גורלות החול – עתיד לבוא ואחרית הימיםאחרית הימיםגורלות החולספר גורלות החול
חברו גאון גדול מהקדמונים אנשי שם
והספר הזה הנו צפנת פענח מגלה רזיא ומגיד לאדם את העתיד לבוא באחרית הימים”

SKU: 99990000001623 Category:
SKU 99990000001623 Category

Out of stock

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

Additional Information

ספר גורלות החול יש”א ברכה חברו גאון גדול מהקדמונים אנשי שם והספר הזה הנו צפנת פענח מגלה רזיא ומגיד לאדם את העתיד לבוא באחרית הימים נעתק בשנת ש’פ’ו’נ’ ח’ו’ל לפ”ק (לפני 530 שנים לערך) ודע לך ידידי ורעי שיש כ”י להרב חמאי גאון זיע”א בגורל החול, וגדולי ואראלי מרום השתמשו בו וכתבו הגורל בכתב ידם כגון- המקובל הרב שלום שבזי זיע”א, רבי אברהם אבן עזרא זלה”ה מוהרח”ו זיע”א מהרש”ו זיע”א, רבי אברהם זכות זלה”ה, רבי יהודה חריזי זיע”א, רבי חסדאי שמואל שלמה זיע”א (מתקופת ר’ סעדיה גאון זיע”א). והבאתי לך כל זה אך ורק לצורך לימוד. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא יאהדונהי ולאקמא שכינתא מעפרא ולביאת גואל משיח צדקינו היום נכתב ונערך וסודר מחדש והונגש ממאן זעירא עבד השם המבאר בחסדי שמים מרובים הצעיר ישראל שניאור אוראל (אילון) אזולאי ס”ט בא סימן יש”א [גי’ רפאל] ברכה בן הרב המקובל חכם תדהר אזולאי (אילון) שליט”א בעל הספרים החשובים “עץ התדהר” לענפיהם ראש ישיבת “שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן” תכב”ץ פה בעיר הקודש ירושלים טבט תשפ”א

X
× How can I help you?