We are closed over the holidays. Orders will be shipped on 17th April
Loading...

אש תמיד תוקד -קורות קיבוצי חסידי ברסלב בפולין

SKU: 99990000001545 Category:
SKU 99990000001545 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

“בבית החסידים ברסלב יכלו לראות יהודים בעלי מלאכה, סוחרים זעירים ופועלים, צעירים ומבוגרים מכל הגילים. כל מי שהיה לו לב שבור נכנס ונקלט בתוכו. אפשר היה לראות יהודי עומד לו בפינה ובוכה בשקט ובדמעות חמות ומתפלל ומרטיב את הסידור שמחזיק ביד. אף אחד לא ישאל אותו: מי אתה? למה אתה בוכה? “כאן רגילים לבעלי תשובה. התפילות של הברסלבר, הניגון, הרגש… דיבורים היוצאים מן הלב. במין התלהבות, בדביקות ובשמחה” (ר’ משה אהרן בר יוסף – שאטין, מחסידי ברסלב בלודז’) הספר ‘אש תמיד תוקד’ מעניק הצצה נדירה לעולמם המופלא, היוקד והמתלהב, של חסידי ברסלב בפולין, בשנים טרם הונפה חרב הצורר הנאצי, והוא מספר את סיפורה המפעים של תקומתה של חסידות ברסלב לאחר החורבן, כהבטחתו הנצחית של רבינו הקדוש רבי נחמן “האש שלי תוקד עד ביאת המשיח” חלק זה, שהנו הראשון בסדרה, מוקדש ל’קיבוצים’ בלובלין, וורשה, לודז’, לומאז, סוקולוב, אוטבוצק, נלנצ’וב, אוסטרובצה, פשעדבורז’ ועוד

X
× How can I help you?