ארחות שבת ד”כ – הל’ שבת

הלכות נר שבת מיוסד על דברי גדולי הפוסקים ועל דברי רבותינו המשנה ברורה והחזון איש ונוספנו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמננו. כולל בירורי הלכה בגדרי נר שבת והלכותיו

SKU: 20000005794528 Category:
SKU 20000005794528 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

X
× How can I help you?