אמרות טהורות על ספר תהלים - בעמ"ח נועם מגדים - ב כרכים

אחרי 182 שנים, מאז הופיע לראשונה ספה”ק אמרות טהורות הפירוש הקדוש על ספר תהלים אשר חיבר הגה”ק רבינו אליעזר הלוי הורוויץ זיע”א בעל מחבר ספה”ק “נועם מגדים על התורה”, מתלמידי המגיד מזלאטשוב, הרבי ר’ אלימלך, והחוזה מלובלין זיע”א
SKU: 20000005786839 Category:

39.50

Availability: Out of stock

כמה מעלות טובות

הגהה מדוייקת על-פי דפוסים ראשונים, הוחזרו קטעים שנשמטו בשאר דפוסים, רבבות מראי מקומות למאמרי חז”ל וספרי קבלה, פענוח ראשי תיבות של שמות צדיקים וספרים נדירים, העתקת כל הפסוקים והמאמרים הנזכרים בקצרה, ביאורים בעומק כוונת המחבר ע”י צוות תלמידי חכמים, שימת לב מיוחדת לבאר עניני הלומדות והלכה, הדגשת לשונות הפסוקים בתוך מאמרי הקודש, השוואות והשלמות מספרו ‘נועם מגדים’ הצגת פסוקי התהלים שעליהם נסוב המאמר צורת הדף מרהיב ביופיו ומרחיב דעת הלומד “מדור המפתחות” הכולל: מפתח פסוקים ומאמרים וכדו’, מפתח ענינים מורחב ועוד מעלות רבות כאשר עיניכם תחזינה מישרים

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

סדור בהבנה - שחרית לחול - בינוני - כפתור ופרח

25.00

Availability: In stock

תהלים עת רצון סקאי בינוני - שמחונים

7.30

Availability: In stock

46015

Reinforced Glass Challah Tray 37*25 cm

16.00

Availability: In stock

44322-3

Reinforced Thick Glass Challah Tray 25x37 Cm - "shabbat & Holiday", Blue

16.00

Availability: In stock

44321-3
Brand

Reinforced Thick Glass Challah Tray 25x37 Cm - "shabbat & Holiday"

16.00

Availability: In stock

X

Due to technical difficulties, the 30% discount is not yet functioning on the website. Please whatsapp us or fill in the form below detailing which product you would like to buy and we will get back to you in order to apply the discount.

50232-60bf50e080ca99-11121542-Amoros20Tehoros20On20Tehillim

אמרות טהורות על ספר תהלים - בעמ"ח נועם מגדים - ב כרכים

×