אמרות טהורות על ספר תהלים (בעמ"ח נועם מגדים) - ב' כרכים

אחרי 182 שנים, מאז הופיע לראשונה ספה”ק אמרות טהורות הפירוש הקדוש על ספר תהלים אשר חיבר הגה”ק רבינו אליעזר הלוי הורוויץ זיע”א בעל מחבר ספה”ק “נועם מגדים על התורה”, מתלמידי המגיד מזלאטשוב, הרבי ר’ אלימלך, והחוזה מלובלין זיע”א

SKU: 99990000001676 Category:

€39.50

Availability: Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
X
50232-60bf50e080ca99-11121542-Amoros20Tehoros20On20Tehillim

אמרות טהורות על ספר תהלים (בעמ"ח נועם מגדים) - ב' כרכים

×