אור חיינו – על אור החיים

וויינבערג, ר’ נתן דוד

SKU: 20000005448869 Category:
SKU 20000005448869 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

ספר אור חיינו

שביבי אורה במשנתו המאירה והבהירה של מרנא ורבנא בעל אור החיים הק’ זי”ע ועכ”י

  • אור כי טוב – ילקוט ניצוצי אורה, עובדות אמרות ופתגמים יקרים, בשילוב סיפורים נאמרים מצדיקי הדורות, הקשורים לדברי רבינו חיות נפשינו
  • נשמת חיים – ציצים ופרחים, מעוטרים בכמה ביאורים נכוחים, בשילוב ציונים והרהורים, בדברי רבינו המאירים כספירים
  • אורחות חיים – שיחות מאמרים ודרשות, לאור דברי רבינו המאירי עינים ומחיי נפשות

ונלוה אליו בראשו יריעה מיוחדת בשם ליאור באור החיים בו יבואו דברי התעוררות משולב בעובדות ואמרות צדיקים בנוגע לשגב מעלת הלימוד באור החיים הק’

מאת הרב נתן דוד וויינבערג

X
× How can I help you?