אוצר הלכות – הלכות תפלה – כריכה רכה

SKU: 9990000001282 Category:
SKU 9990000001282 Category

Availability: In stock

Availability: In stock

  • Would you like this item to be gift wrapped?

Additional Information

ספר אוצר הלכות

על הלכות תפלה

דינים השייכים ליחידים ולשלוחי ציבור

והוא אוצר הלכות מדברי השו”ע ונושאי הכלים וספרי הפוסקים ושו”ת מגדולי הפוסקים מקמאי ובתראי עד גדולי זמנינו, על הלכות תפלה השייכים ליחידים ובפרט לשלוחי ציבור היורדים לפני התיבה, לידע את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ערוך מסודר באופן קיצור ובלשון צח וקל השוה לכל נפש

נערך ע”י הרב אברהם צבי פריעדמאן דומ”ץ דק”ק אור פני יהושע גאלאנטא

X
× How can I help you?