אהל יהושע - לקט הנהגות והליכות מרן השרף מבריסק הגה"ק מהרי"ל דיסקין זצוק"ל

SKU: 99990000001005 Category:

30.00

Out of stock

סדר היום של רבינו השרף מבריסק – מהרי”ל דיסקין זלה”ה
בין פתקים ישנים שהיו טמונים בישיבת “אהל משה” – ישיבתו של רבינו השרף מהרי”ל דיסקין זצוק”ל בעיה”ק ירושלים תובב”א שבין החומות, שמור היה הפתק שלפנינו מעצם כתיבת יד קדשו של רבינו, בו מתגלה סדר יומו הנורא של איש האלקים בהתמדה עצומה בכל חלקי התורה וביקרת הזמן לרגעים תבחננו עד לרגע כמימריה ממש. וממנו נלמד לקח אודות מעלת ניצול הזמן והדרך לעלות ולהתעלות ולהשלים ידיעות בכל חלקי התורה, בעמלה ויגיעתה.

כתה”י נמסר באדיבות ידידנו ספרא וסייפא ממשפחת בית רבינו – הרה”ג ר’ אליעזר דן רלב”ג שליט”א מלייקווד וכל הזכויות שמורות לו.

על סדר היום הוספנו בהערות בס”ד כהנה וכהנה עובדות והנהגות על סדר יומו של רבינו כולל הנהגות והוראות בדרך הלימוד ועבודת השי”ת, זיקוקין דנורא דנפקו מפום ממלל רברבן של רבינו הגדול, ממקום קדוש יהלכון. וכן מפיהם ומפי כתבם של תלמידיו ותלמידי תלמידיו.

You must register to request a restock. Please login or create an account
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

ושמחת רינגלעך - נוי סוכה

17.00

Availability: Out of stock

אושפיזין רינגלעך - נוי סוכה

19.00

Out of stock

שטערן - נוי סוכה

4.00

Availability: Out of stock

heartful bird - נוי סוכה

19.50

Out of stock

אימה בארוה - המגיד ממעזריטש - מאירים 02 - עברית

15.00

Availability: In stock

X
Price
£0£2810
[woof]
--276

אהל יהושע - לקט הנהגות והליכות מרן השרף מבריסק הגה"ק מהרי"ל דיסקין זצוק"ל

×