שבת

£6£76

Showing all 7 results

מבאר השבת ח"ד - יום השבת עד אחר מוסף

23.00

In stock

רביד השולחן - הל שבת ב"כ החדש

52.00

Out of stock

HSS1859-2-lightbox

הלכות שבת פאר לתלמידים אין אידיש

23.90

In stock

38267-60af7030010631-78957849-4413-4-lightbox38267-60af703c825478-26780545-YMK-003-7b7b8669-27f5-4759-a09b-06fc8e7520d7-600x

ילקוט מקראי קודש - שבת ג"כ

75.00

Out of stock

--275

ארי במסתרים ב"כ ובסופו אגרת הקודש לרבי שמשון אוסטרופוליא זצ"ל

30.00

In stock

2697-grid

א שבת ביים רבי'ן - סאטמאר - אידיש

27.00

Out of stock

20210103-134825

בים דרכיך - עבודת שבת קודש

6.60

Out of stock