נ"ך ומפרשיו

£7£187

Showing all 13 results

נ"ך מקראות גדולות דברי הימים - עוז והדר

20.10

In stock

נ"ך מקראות גדולות דניאל - עזרא - נחמיה - עוז והדר

36.00

Out of stock

let-my-nation-be-warned-1-large

Let My Nation Be Warned - The story of Yonah

18.30

In stock

נ"ך מקראות גדולות תהלים ג - עוז והדר

36.00

Out of stock

נ"ך מקראות גדולות תהלים ב - עוז והדר

36.00

Out of stock

Nach-Mikraos-Gedolos-1-lightbox

נ"ך מקראות גדולות יחזקאל ב - עוז והדר

36.00

Out of stock

6697301-6238

נ"ך מ"ג יפה עינים י"א כרכים

111.40

In stock

Kesuvim

32.8033.00

Out of stock

שמואל א-ב עם פרש"י ומצודות לתלמידים (BLUE)

7.50

In stock

Capture-106

מלכים א-ב עם פרש"י ומצודות שי למורא לתלמידים (BLUE)

7.50

In stock

GB500304-1-lightbox

מגילת אסתר מאמר אסתר - רות~איכה לקחת מוסר

23.80

In stock

20201223-153120-scaled

טיב ההפטורות

37.90

Out of stock

34643-6087febb988041-60180360-231-5-jpg

Kesuvim Full Size 6 Volume Slipcased Set

194.60

Out of stock