ספרי הלכה ע"פ סדר שו"ע

12192
Filter by Kapple Style
Filter by Gift Idea
Filter by Door Plate Style
Filter by Door Plate
Filter by Color
Filter By
Filter by Language
Filter by Material
Filter by Minimum Age
Filter by Seasonal
Filter by Sefer
Filter by Size
Filter by Tzitzis Style
Filter by חלק
Filter by מסכתות
Filter by מסכתות הש”ס
Filter by סדר שו”ע
Filter by שנת

Showing all 18 results

WhatsApp-Image-2022-05-16-at-1-36-01-PM-3-removebg-preview

Additional information

סדר שו"ע

יורה דעה

New

By

בדי השלחן תערובות א/ב בכרך אחד

40.50

In stock

Additional information

הלכה ברורה או"ח י"ז סי' ערה-רפו

18.00

Out of stock

Additional information

נצח נצחים קיצור דברי המחבר רמ''א וט''ז ש''ך ופתחי תשובה - הל נדה

13.00

Out of stock

Additional information

קנה בשם - הל' נדה ב' כרכים - מהדורא חדשה

63.90

In stock

Otzar-Halachos6Otzar-Halachos12

Additional information

By

New

סדר שו"ע

יורה דעה

Gift Idea

אוצר הלכות - יורה דעה - חלק א

28.20

In stock

FLp5lvOXsAQ9Rkp

Additional information

יד אהרן

201.40

Out of stock

993dcaa978dd2cada59ef543fcf5342a

Additional information

By

,

New

סדר שו"ע

אורח חיים

תהלה לדוד - הל' שבת סי' שי"ג-שכ"ד

17.50

In stock

4748-2-large4748-3-large

Additional information

Seasonal / זמנים

By

New

הלכה ברורה או"ח י"ח סי' רפז-ש

23.40

Out of stock

4780-2-large4780-3-large

Additional information

New

סדר שו"ע

יורה דעה

דעה ברורה - יורה דעה ס' ער - דש

30.00

In stock

Derech-HachaimDerech-Hachaim-1

Additional information

Brand

דרך החיים השלם - עטרת

15.00

Out of stock

Additional information

משמחי לב - ר' אליקום דבורקס - מאמרי הל' ומנהג אקטואלים לפי סדר ד' חלקי שו"ע

30.50

Out of stock

Leket-HaKemach-Hachadash38021-2-large

Additional information

לקט הקמח החדש או"ח ח"כ

174.70

Out of stock

HSS17840-2-largeHSS17840-1-large

Additional information

פסקי תשובות ו"כ

187.00

In stock

17806516-1-d658c449-55ea-4efc-9a25-a9d3b28dafa8-600x17806516-bbf35117-1ea1-4b5d-8332-8b91415518f4-600x

Additional information

חלקת בנימין - פריה ורביה

22.20

Out of stock

49565-60b364093863f8-32726634-4433-2-large49565-60b3642d3b22e8-43888372-4433-4-large

Additional information

אוצרות שבט הלוי - פסקים והוראות ד' חלקי שו"ע

27.90

Out of stock

4055-3-lightbox4055-1-lightbox

Additional information

הציצית ביאורים והערות על שו"ע

18.00

In stock

311445-1-600x311445-600x

Additional information

שערי תערובות

24.00

Out of stock

152059769855-2-large50217-60d5be9b0eb5b6-70330102-152059769855-2-lightbox

Additional information

פסקים ותשובות - לפי סדר שו"ע יו"ד פז-קכב

25.00

In stock