מפרשי הש"ס

£7£137

Showing all 18 results

MSKI27045-largeMSKI27045-2-large

עזר שמואל מסכת בבא מציעא

33.50

Out of stock

חתם סופר ש"ס ד"כ - יריד הספרים

61.30

In stock

מורשת משה - זבחים ב

25.30

In stock

חידושי הר"ן ד"כ משנת הספר

61.30

In stock

משנת הלוי בבא מציעא חלק א

33.00

Out of stock

מורשת משה - זבחים א

25.50

In stock

1406-13

לאוקמי גירסא - סנהדרין מכות

7.50

Out of stock

-1-lightbox

קובץ מפרשים סנהדרין א' כלילת יופי

59.50

In stock

WhatsApp-Image-2021-07-07-at-14-38-23-2WhatsApp-Image-2021-07-07-at-14-38-24-2

מראות סוכה - תמונות מאירות על מס סוכה - קול הלשון 31 ס"מ

13.50

Out of stock

18718

חידושי הרי"ם על ש"ס ה"כ

140.00

In stock

48960-608160f5038116-76420570-42971-jpg

שיעורי רבנו חיים שלמה - ב"ב ח"א

19.50

Out of stock

37423-6-lightbox37423-3-lightbox

ליבא בעי על הש"ס - ב כרכים

46.20

In stock

3995-1-lightbox

תורת החיד"א על הש"ס

20.70

Out of stock

48554-6081603f4e4bd2-01027690-10816-603b940c78a0a4-58450433-Likkutei-20Noam-20Elimelech-20Al-20HaShas-large-baa283f0-3d36-4674-bd6b-5ad8709de5f9-400x48554-60c1dc4e794837

ליקוטי נועם אלימלך על הש"ס

15.50

In stock

8281816

מראות יומא - תמונות מבוארות על המסכת - 31 ס"מ

13.30

Out of stock

דרישה וחקירה - חלק ראשון

23.70

Out of stock

41084-6087df8a408185-63360367-454-1-2-large

Introduction to the Talmud - English Full Size

49.00

Out of stock

41083-6087df3fea16a3-23412640-546-X-large

Introduction to the Talmud - English Compact Size

41.00

In stock