קינדער ביכער אין אידיש

3183
Filter by Kapple Style
Filter by Gift Idea
Filter by Door Plate Style
Filter by Door Plate
Filter by Color
Filter By
Filter by Language
Filter by Material
Filter by Minimum Age
Filter by Seasonal
Filter by Sefer
Filter by Size
Filter by Tzitzis Style
Filter by חלק
Filter by מסכתות
Filter by מסכתות הש”ס
Filter by סדר שו”ע
Filter by שנת

Showing 1–48 of 282 results

KinderveltShabbosYiddish-500x-49781950793884-5-lightbox

Additional information

Brand

New

By

Seasonal / זמנים

Gift Idea

שבת מיט די קינדער וועלט / Shabbos with the Kindervelt Storybook & CD- Yiddish

31.90

In stock

KS8224-2-lightboxKS8224-5-large

Additional information

New

Brand

By

א ישיבה בחור אדער א שפיאן? אידיש קאמיקס

32.70

In stock

659499693394-4-lightbox659499693394-2-lightbox

Additional information

Brand

New

Gift Idea

By

Mitzvah Kinder - Zumer Teg - Book & CD / מצוה קינדער בוך - זומער טעג

45.60

In stock

9789657761243-2-large9789657761243-3-large

Additional information

By

New

די דרייסטע פהדניס אין סיסיר - אידיש קומיק

30.80

In stock

Additional information

בילדער העפט - ניסן - הוצאות בית רחל

4.20

In stock

Additional information

בילדער העפט - פסח - הוצאות בית רחל

4.90

In stock

162692

Additional information

Brand

New

Gift Idea

Minimum Age

שפיר און פיל בית המקדש - אידיש

20.20

In stock

Cover-Tzumi

Additional information

Brand

Gift Idea

New

מיר ווערן גרויס- מלכי & יוסעלע MAROON

8.80

In stock

Cover-Hatzola

Additional information

Gift Idea

New

די הצלה קומט- מלכי & יוסעלע PURPLE

8.80

In stock

Image-48-11Image-502

Additional information

Brand

By

New

קלוגר 2 ניץ דיין קאפ

26.90

In stock

9787183055867-2-large9787183055867-6-large

Additional information

Brand

New

By

באהאלטן 1

26.90

In stock

Additional information

Brand

א 21 אונטער 1 דאך 6

30.20

Out of stock

Additional information

על הצדיקים ניסן - סיון - אידיש

29.20

In stock

WhatsApp-Image-2022-04-24-at-3-39-53-PM

Additional information

Brand

By

New

זוממער מיט די קינדער וועלט - אידיש

34.00

In stock

612e8a3c-33ae-4519-90da-5e49e597b89d

Additional information

Brand

אויסגעלייזט פונדאסניי - יציאת מצרים - אידיש

32.00

In stock

1441-18file-11-19

Additional information

Brand

איך בין דארט געווען - יציאת מצרים - אידיש - גדול

25.90

Out of stock

Additional information

Brand

הערשי לערנט וועגן די ימים טובים - פסח

5.50

Out of stock

NL4248-2-largeNL4248-6-large

Additional information

New

By

צייטעלע דערציילט

30.60

Out of stock

unnamed-9-11

Additional information

Brand

New

אלי קאפטער - אינדיע אקציע - קאמיקס - אידיש

26.60

In stock

unnamed-8-7

Additional information

Brand

New

פארלוירן אין סיביר - קאמיקס - אידיש

26.60

In stock

616d9097-29ce-423d-b161-57d0d0111148KS8206-3-large

די איבערלעבער - קאמיקס - אידיש

26.60

In stock

unnamed-10-6

Additional information

Brand

New

By

דער קריג אויף די הויז - קאמיקס - אידיש

25.10

In stock

2fb5895f-a884-4fa7-be2f-de40dda47f15

Additional information

Brand

New

ערציילונגען - רבי שמעון בר יוחאי - קאמיקס - אידיש

16.20

Out of stock

b6f8499c-a9e8-40c6-8f94-5b4c816cdc1dKS8200-3-large

Additional information

Brand

New

By

משלים פון מגידים 7 - טאטי ראטעווע מיר - קאמיקס - אידיש

26.60

In stock

f31abf6e-e2c6-44f9-9809-503b80474074-3KS8213-4-large

Additional information

Brand

New

By

מוישע מאשקאפיטץ - קאמיקס - אידיש

25.10

In stock

6189821b-5833-4804-ba08-9a1f05b63a78

Additional information

Brand

New

ערציילונגען - רבי יהודה הנשיא - קאמיקס - אידיש

16.20

Out of stock