קינדער ביכער אין אידיש

£6£76

Showing 1–48 of 193 results

Additional information

Brand

סודות ביים ברעג - קאמיק - אידיש

26.50

In stock

1000-Ershte-Verter

Additional information

א טויזענט 1000 ערשטע ווערטער - ניילון

52.00

In stock

KS8130-2-large

Additional information

Brand

By

New

Der Bahaltene Oitzer

25.50

Out of stock

07c171db-0d54-4c9c-85de-379de93a0724

Additional information

מיסטעריעז אין טונעל - קאמיק - אידיש

26.50

Out of stock

KS8143-2-largeKS8143-3-large

Additional information

New

ביסטו יודע? קאנסטו!! - רבי לייביש דערציילט - אידיש

31.80

In stock

dbb61ba0-88a6-4af6-a6c2-78b180397234

Additional information

Brand

New

דער פייערדיגער ביס - קאמיק - אידיש

26.50

In stock

unnamed-8-6

Additional information

איין און צוואנציג 21 אונטער איין דאך 5#

26.50

In stock

zman-simchoseinu2

Additional information

Seasonal / זמנים

By

זמן שמחתינו - סוכות ,שמחת תורה - מיוחד לילדים

27.00

In stock

3562-5f4fab03c913f5-79884030-yomim-20noroim-20far-20yinge-20kinder-282-29-large-aefed4b0-d99a-42c1-9e89-7ea5d64a3cc3-400x

ימים נוראים - מיוחד לילדים - אידיש

26.00

In stock

KS5164-2-largeKS5164-3-large

Additional information

New

איך קען שוין אלעס אויפעסן

20.20

In stock

F-2-largeF-3-large

Additional information

Brand

New

By

טראכט גוט- 2 ביידע זייטן

26.30

In stock

RLLYN-1-largeRLLYN-4-large

רבי לייביש דערציילט - אויף די הייליגע טעג

26.50

In stock

Additional information

די שיינקייט פון יום טוב ראש השנה

20.50

Out of stock

der-bahaltene-oitzer

Additional information

Brand

דער באהאלטענע אוצר - קאמיק - אידיש

25.00

In stock

IMG-20210728-WA0052Image-628-2

די שווארצע מגיפה - קאמיק - אידיש

26.00

In stock

IMG-20210728-WA0050Image-1211

Additional information

By

New

משלים פון מגידים 6 - א גנב מיט רוח הקודש - קאמיקס

26.00

In stock

IMG-20210728-WA0074Image-1016

Additional information

Brand

New

By

א נייע האפענונג - קאמיק - אידיש

26.00

Out of stock

IMG-20210728-WA0047

Additional information

Brand

New

העלדישע קינדער - קאמיק - אידיש

25.00

In stock

IMG-20210728-WA0045Image-917

א קינד אין קייטן - קאמיק - אידיש

26.00

In stock

IMG-20210728-WA0044Image-821

Additional information

Brand

New

By

Gift Idea

די שפיזיגע צינג - קאמיק - אידיש

26.00

In stock

delegaten2Image-726

Additional information

Brand

New

By

Gift Idea

דעלעגאטן - צוריק צום אמאל - צו די עשרת השבטים

27.50

In stock

bbd50e79-f26f-499a-95a1-1f51536f3aeb

Additional information

Brand

New

Seasonal / זמנים

דער זיידע דערציילט 12 - געשיכטעס פון שמיטה

21.50

In stock

0b9fd0de-1a94-4fc2-b68a-5a2de3e72ffb

Additional information

New

א דראמע אין נארוועגיע - קאמיק

28.50

In stock

65c443ef-3f3c-4258-8e0d-2039d3e28ccf

Additional information

New

By

א מעגא מח 2

28.00

In stock

b5ce4f20-c69a-41d7-87f0-06844268916aKV209-5-large

Additional information

Brand

Gift Idea

,

New

By

Seasonal / זמנים

יום טוב מיט די קינדער וועלט - ימים נוראים - סוכות - אידיש CD Included

29.00

In stock

2751-5fc4cb1cb73613-53419323-malk-adn-yossele-7-large-large-a7493ece-8949-4597-89fa-612aac661b9e-400x

Additional information

Brand

מלכי & יוסעלע - אונזער נייע הויז - אידיש

8.82

In stock

2745-5b7d4a5aeb61c7-84869629-13678-3-large-741e948a-679e-4924-a057-cef466603555-400x

Additional information

Brand

מלכי & יוסעלע - דער דאקטער'ס באזוך - אידיש

8.82

In stock

4981-5fc4ca94010f83-31714884-malk-adn-yossele-14-large-large-9012954d-1b5b-4380-9531-7fe19ad8eee9-400x

Additional information

Brand

מלכי & יוסעלע - אונזער מאמע נייט - אידיש

8.82

Out of stock

4984-5fc4d069796c32-54844182-malk-adn-yossele-11-large-large-aa0252b7-460c-4ba1-9f8d-59cdc0f5d7be-400x

Additional information

Brand

מלכי & יוסעלע - שלמה'לעס אפשערן - אידיש

8.82

In stock

2741-5fc4cbd1a779d7-25896733-malk-adn-yossele-19-large-large-8edcc207-76ea-4c56-851e-b115edf05c56-500x

Additional information

Brand

מלכי & יוסעלע - ביים ציינדאקטער - אידיש

8.82

Out of stock

659499693479-1-lightbox659499693479-2-lightbox

Additional information

Brand

יום טוב מיט די מצוה קינדער - ר"ה-יוכ"פ-סוכות

27.69

Out of stock

MZ05-2-largeMZ05-3-large

Additional information

שפאנענדע ערציילונגען אויף רש''י

7.10

In stock

MZ06-2-large-1MZ06-3-large-1

Additional information

דער גולם פון פראג

7.10

In stock

mitgelebt-1-large-2mitgelebt-3-large

Additional information

Seasonal / זמנים

מיטגעלעבט חורבן בית המקדש -Mitgerlebt beis hamikdosh

28.50

In stock

KS5970-1-largeKS5970-2-large

Additional information

אויף שטורעמישע וואסערן

24.90

Out of stock

YS611-1-largeYS611-2-large

Additional information

אגדתא קאמיקס - ברכות

25.30

In stock

a-Shrek-In-Mitten-Yama-Shrek-In-Mitten-Yam-4

Additional information

א שרעק אינמיטן ים - אידיש קומיק

28.39

Out of stock

9781943845361-3-large9781943845361-1-large

Additional information

אביגדור'ס דרייסטע רייזע - אידיש קומיק

30.08

In stock

KS5838-2-largeKS5915-1-large

Additional information

א געיעג צווישן די בערג

23.45

Out of stock

gite-nacht-mase-1-large-1-be35115f-0567-408a-9147-11aac594f1d8-480x480gite-nacht-mase-2-large

Additional information

א גוטע נאכט מעשה + סידי

36.80

Out of stock

8281792-1-480x480

Additional information

א גיפטיגע נקמה

26.20

Out of stock

IDBABINSL-3-largeIDBABINSL-2-large

Additional information

א באזוך אין נו-שוין לאנד

19.00

In stock

KS5915-2-large-1-480x480

Additional information

א באהאלטענע שליחות אויפן אינזל

17.00

In stock

Additional information

Vol

, ,

א אידישע קאפ

29.9033.47
LDBFOR-4-largeLDBFOR-1-large

Additional information

פארכאפט

26.00

In stock

REFK-C-largeREFK-C-x2-large

Additional information

חנוכה פאר קינדערלאך

22.29

Out of stock

Der-Hiiliger-Flam2

Additional information

דער הייליגער פלאם ח"ג - תולדות הרה"ק מטאהש

25.56

In stock

321-6093ee67234f90-60503391-F892-X-1-large

Additional information

Baal Shem of Michelstadt P/b

22.23

Out of stock