היסטוריה וידיעות

£7£47

Showing all 27 results

דמות ארי' - לעבנסגעשיכטע הגה"ח ר ליבוש גאטטעסמאן - אידיש

33.00

In stock

HSS1840-1-lightbox-2HSS1840-3-lightbox

ערשטע פלאמען - אויף די אמעריקאנעד אייז - אידיש

29.60

In stock

4017-1-lightbox4017-2-lightbox

כ'גלייב ר אהרן חזן

30.00

In stock

IBSY101-2-largeIBSY101-1-large

דער אומפארענדיגטער טאג-בוך (The Unfinished Diary - Yiddish Edition)

28.60

In stock

zsQBPIOs48-1800x1800

הייליגער קאמף - הרב מאיר כהנא

32.10

Out of stock

download-73-3

די היסטאריע פון זיבנבערגן

31.00

Out of stock

4303-4-1-large4303-2-large

וואונדערליך #7 - ערפינדונגען רגיל - אידיש

43.90

In stock

3331-1-large3331-3-large

זכרון יעקב חלק א' - אידיש

31.50

In stock

hsn734-1-lightbox

פעלזן פעסט - אן אומבויגזאמע אידישע פאמיליע אין קאמף מיט סטאלין

32.10

In stock

3843-1-lightbox3843-5-lightbox

די חסידישע היסטאריע ב"כ

43.00

In stock

HSS17893-1-lightbox

בלייבן א איד - רבי יצחק זילבער

27.50

In stock

9-11Twin-Towers-2

השגחה פרטית ביי די סעפטעמבער 11 טעראר-אטאקעס אויף די טווין טאוערס

31.00

In stock

3846-1-large3846-2-large

זכרון יעקב חלק ב' - אידיש

30.00

In stock

Rabbi-Meir-Omer11Rabbi-Meir-Omer4

רבי מאיר אומר - פרקי זכרונות שסיפר רבי מאיר שטיין ז"ל

32.00

Out of stock

KP2020-2-largeKP2020-1-large

הקרבת קרבן פסח - היסטארישע

28.20

In stock

HSS3658-1-lightbox

ולירושלים עירך-אידיש-בכ"א איבערלעבענישן צייט בהמ"ק

24.60

Out of stock

20201223-150849

תולדות עם ישראל - היסטאריע - אידיש

30.50

In stock

C-8120-1-600xC-8120-600x

צווישן די שינעס - חלק א'

26.50

Out of stock

HSN673-1-lightbox

אליין אויפן פראנט - זכרונות רבי יעקב פריעדריך

25.80

Out of stock

mm2019-1-lightbox

די היסטאריע פון מאשין מצות

45.90

Out of stock

4018-2-large4018-1-lightbox

רוסישע אידישע היסטאריע

8.00

In stock

20210318-194524

וואוסנשאפט - מיליטערישע מאשינען

32.00

Out of stock

3844-1-large-23844-2-large-2

גדול מרבן שמו - אידיש

28.90

Out of stock

20201223-161917

דער אייביגער פאלק

27.00

Out of stock

4239-2-large4239-1-large

שמח תשמח - שפריכווערטער פון דער אלטער היים

9.00

Out of stock

KS8045-1-lightbox

נאפאלעאן גרייט זיך אויפצובויען דעם בית המקדש

24.00

In stock

20210318-194548

וואוסנשאפט - קאנסטראקשען

32.00

Out of stock